คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ใช้ชีวิตง่ายๆ ด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • ลำดับและอนุกรม

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 5 มีเนื้อหาดังนี้
  1.ลำดับเลขคณิต

  ลำดับเลขคณิต เป็นลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n+1 ลบด้วยพจน์ที่ n แล้วมีค่าคงที่เสมอค่าคงตัวนี้เรียกว่า  ผลต่างร่วมเขียนแทนด้วย d

  สูตรการหาพจน์ที่ n            คือ      an = a1+(n-1)d

  2.ลำดับเรขาคณิต

  ลำดับเรขาคณิต คือลำดับที่มีอัตราส่วนของพจน์ที่  n+1 กับ พจน์ที่  n หรือ

  เราเรียกค่าคงที่นี้ว่า อัตราส่วนร่วม

         

   

   

  3.อนุกรมเลขคณิต คือ ผลบวก n พจน์แรกของลำดับเลขคณิต

   

   

   

  4.อนุกรมเรขาคณิต คือ ผลบวก n พจน์แรกของลำดับเรขาคณิต